#rijeke

slika

How the Neretvica River was preserved

People on the bridge

This story and these people are an inspiration for many environmental movements in the region
slika

Kako je sačuvana rijeka Neretvica

Ljudi s mosta

Ova priča i ovi ljudi su inspiracija mnogim ekološkim pokretima u regionu
slika

Zelene milje

Hercegovina – kome smeta toliko ljepote u jednom kadru?

Adnan Đuliman, voditelj Eko centra Blagaj, priča o blagodatima Hercegovine i projektu koji tim blagodatima prijeti.
slika

Zelene milje

Rijeke nisu i ne smiju biti privatna svojina

Aktivista Robert Oroz nas je odveo na mjesto gdje se dogodila jedna od prvih borbi za zaštitu rijeka i ispričao nam šta sve ta borba uključuje
slika

Zelene milje

Kome teku naše rijeke

U selu Pljeva, na izvoru rijeke Plive, razgovarali smo s mještanima, ribarima i turistima o tome šta im ova rijeka znači i kako je tako čistu sačuvati.
slika

Zelene milje

Glas rijeke Orlje

Ideja je da ova rijeka bude endemični centar, refugijum za sve vrste koje je nastanjuju, koje su ugrožene i kojima treba sačuvati stanište da opstanu i nastave živjeti.