#Aktivizam u BiH

slika

Aktivizam u BiH: Život s Down sindromom

Dok pričaju o sebi, oni govore o nama

O položaju osoba s invaliditetom u BiH, izazovima i perspektivama
slika

Aktivizam u BiH: Historijski muzej BiH

Jedan muzej ne može promijeniti svijet

S direktoricom Historijskog muzeja BiH Elmom Hašimbegović smo razgovarali o kulturnom aktivizmu i onome što radi ova kulturna institucija
slika

How the Neretvica River was preserved

People on the bridge

This story and these people are an inspiration for many environmental movements in the region
slika

Kako je sačuvana rijeka Neretvica

Ljudi s mosta

Ova priča i ovi ljudi su inspiracija mnogim ekološkim pokretima u regionu
slika

Dan bijelih traka

Otpor neznanju i šutnji

Edin Ramulić i Branko Ćulibrk iz Prijedora su govorili o Danu bijelih traka, komemorativnim praksama u BiH i mirovnom aktivizmu
slika

Aktivizam u BiH: Naučene i propuštene lekcije

Oni će prvo doći po nas

Šta su za novinarku i aktivisticu Vanju Stokić novinarstvo i aktivizam? Zašto najviše izvještava o migrantima i LGBT zajednici? Čemu vode najavljeni zakoni o kleveti i registru nevladinih organizacija u entitetu Republika Srpska?