#Tjentište

slika

Dokumentiraj obrazovanje

Bilo ih je i hiljadu, a sada su tu samo Lidija, Milica, Nataša i Elvedin

Osnovna škola “Veselin Masleša” u Foči nekada je imala devet područnih škola, a sada ima tri i broji ukupno 473 učenika