#Jugoslavija

slika

Dokumentiraj obrazovanje

Bilo ih je i hiljadu, a sada su tu samo Lidija, Milica, Nataša i Elvedin

Osnovna škola “Veselin Masleša” u Foči nekada je imala devet područnih škola, a sada ima tri i broji ukupno 473 učenika
slika

Čitajući Avdu Humu

U kući gdje je spavao Tito

Danas u toj kući živi penzioner Ibro sa svojom suprugom Senijom
slika

Dokumentiraj obrazovanje

Kreda, spužva, živa riječ

Moj učitelj je roditeljima uvijek kazivao kako ćemo biti sretni ako oni prepoznaju našu prirodu i puste nas da rastemo tražeći svojoj prirodi pravo okruženje
slika

Reportaža

Gdje li su, Bože, Ždrimci?!

Otišli smo s 87-godišnjim učiteljem Tomislavom Batinićem u selo u kojem je počeo raditi davne 1950. godine