#Sarajevo

slika

Aktivizam u BiH: Život s Down sindromom

Dok pričaju o sebi, oni govore o nama

O položaju osoba s invaliditetom u BiH, izazovima i perspektivama
slika

Aktivizam u BiH: Historijski muzej BiH

Jedan muzej ne može promijeniti svijet

S direktoricom Historijskog muzeja BiH Elmom Hašimbegović smo razgovarali o kulturnom aktivizmu i onome što radi ova kulturna institucija
slika

Zelene milje

I vrh Bjelašnice nam govori da se klima mijenja

Proveli smo dva dana u meteorološkoj stanici na vrhu Bjelašnice; dežurni osmatrač i meteorolog Muhamed Guhdija govori o tome kako je raditi gore, šta se u stanici prati i zašto je to važno.
slika

Covid-19

Virus je pitanje nauke, a ne vjerovanja

Doktorica Safija Softić-Namas govori o radu Hitne pomoći u Sarajevu u vrijeme pandemije
slika

Jedan online nastavni dan u Sarajevu

Prosvjetni radnici rade više od deset sati dnevno

Kako je pandemija promijenila nastavnu praksu
slika

Reportaža

Lekcije iz Finske

Obrazovanje na drugi način