#obrazovanje

slika

Aktivizam u BiH: Život s Down sindromom

Dok pričaju o sebi, oni govore o nama

O položaju osoba s invaliditetom u BiH, izazovima i perspektivama
slika

Jedan online nastavni dan u Sarajevu

Prosvjetni radnici rade više od deset sati dnevno

Kako je pandemija promijenila nastavnu praksu
slika

Reportaža

Pomažem im da ne budu ono što sam ja sad

Djeca u Vardi se teško snalaze, nemaju mobitel, nemaju tablet i bilo im je jako teško pratiti online nastavu
slika

Razgovor

Djeca s kojom danas radiš sutra će krojiti svijet u kojem živiš

Ne treba čekati čudo, kurikulum, reformu… U svakom predmetu ima prostora da se zadatak postavi tako da se dođe do nekih funkcionalnih znanja
slika

Reportaža

Lekcije iz Finske

Obrazovanje na drugi način
slika

Dokumentiraj obrazovanje

Bilo ih je i hiljadu, a sada su tu samo Lidija, Milica, Nataša i Elvedin

Osnovna škola “Veselin Masleša” u Foči nekada je imala devet područnih škola, a sada ima tri i broji ukupno 473 učenika