#Konjic

slika

How the Neretvica River was preserved

People on the bridge

This story and these people are an inspiration for many environmental movements in the region
slika

Kako je sačuvana rijeka Neretvica

Ljudi s mosta

Ova priča i ovi ljudi su inspiracija mnogim ekološkim pokretima u regionu
slika

Zelene milje

Ostavljamo rodnu zemlju da zaraste u korov i trn

Svaka priča u Goranima nedaleko Konjica završi istim žalom – ljudi odlaze, plodne njive proždiru korov i divlja loza, a sela izumiru.
slika

Covid-19

Teške posljedice zbog nekoliko minuta neodgovornosti

Zdravstveni radnici iz Konjica pričaju o iskustvu brobe s virusom u tom gradu